Ochrana osobních údajů

Vladimír Klíma se sídlem Na Pláni 1347, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 721 69 613, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, Telefonní číslo, Emailová adresa, Text zprávy

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro:

  • vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Vladimírem Klímou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Vladimírem Klímou, nejdéle 30 dnů od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  • marketingová sdělení (informaci o budoucích kurzech - předregistrace) za účelem odeslání nabídky kurzu na email. Tyto osobní údaje budou Vladimírem Klímou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Vladimírem Klímou, nejdéle 365 dnů od vaší předregistrace, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  • jednání o uzavření smlouvy. Tyto osobní údaje budou Vladimírem Klímou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Vladimírem Klímou, nejdéle 60 dnů od vaší registrace na lekci zdarma pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Vladimíra Klímy.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.