VOP - prošívání, quilting

Smlouva o provedení díla vzniká okamžikem dohody o provedení díla elektronickou poštou, dohodnutím prodeje elektronickou poštou, případně doručením předmětu díla na adresu zhotovitele. Součástí uzavření smlouvy je vědomý souhlas s podmínkami vystavování, nebo jakéhokoli prezentování práce na quiltech, dekách, textilních polotovarech či jiných textilních dílech prošitých, či jinak upravených subjektem Jana Bečková (včetně prezentace fotografií na médiích či fotogaleriích na internetových úložištích či webových stránkách). 

Veškeré prezentace, vystavování, fotografické prezentace, prezentace na internetových úložištích či internetová prezentace hotového díla podléhá ochraně originální autorské práce. Jako taková musí být zřetelně označena popisem Prošití: Jana Bečková. Vyhrazuji si právo, v případě neoznačení takové prezentace, odmítnout další zakázky od příslušného objednatele.

Kontaktní údaje zhotovitele:
Jana Bečková, Na Pláni 1347, 562 06 Ústí nad Orlicí

Fakturační kontakt:
Vladimír Klíma, Na Pláni 1347, 562 06 Ústí nad Orlicí
IČO: 721 69 613
e-mail: info@siju-ziju.cz

Na všechny práce bude vždy vypracována cenová kalkulace v rozsahu prací a rozměrů uvedených v poptávkové zprávě zaslané na výše uvedený e-mail, přes kontaktní formulář, nebo přímou cestou.

Po dohotovení prací bude cena upřesněna v případě zásadního rozdílu v rozměrech dílců určených k prošití, uvedených v poptávkové zprávě proti skutečným rozměrům. Jinak se cena řídí kalkulací vypracovanou před započetím prací.

Provedené práce budou provedeny v příslušném rozsahu, dohodnutém PŘED započetím prací. Součástí dohodnutého rozsahu prací jsou: velikost prošívaného dílce, požadovaný prošívací vzor. Toto bude vždy dohodnuto elektronickou poštou. Případné změny budou odsouhlaseny elektronickou poštou.

Za provedenou práci Vám bude vystaven na vyžádání daňový doklad – faktura v dohodnuté částce, včetně poštovného. Doklad Vám bude zaslán v elektronické podobě na e-mail. V případě nutnosti zaslání dokladu v tištěné formě je nutné tuto skutečnost uvést PŘED odesláním hotové práce zpět objednateli.
Nejsme plátci DPH.

O přijetí platby za provedenou práci a odeslání zásilky je objednatel informován elektronickou poštou.
Převzetím zásilky stvrzujete, že zásilka byla doručena v pořádku a na pozdější reklamaci na porušenost obalu a poškození obsahu zásilky nebude brán zřetel.

Záruční lhůta je 24 měsíců a je započata dnem doručení, resp. převzetí hotového díla objednatelem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na závady způsobené uživatelem nebo běžným opotřebením výrobku. Dále se záruka nevztahuje na vady způsobené používáním výrobků k jiným účelům, než ke kterým byly určeny.

V případě nákupu hotového zboží, zhotoveného prodávajícím Janou Bečkovou má kupující právo dle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto ujednání nelze vztáhnout na prováděné služby prošití z důvodu charakteru prováděných prací.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí zákazník o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, tzn. doporučeným dopisem nebo e-mailem.
Toto zboží musí být v původním, nepoškozeném stavu. Zboží nesmí být zejména ušpiněno, potrháno či poškozeno nešetrným mechanickým třením, přešitím, dodatečným prošitím, dodatečným přišíváním dalších dílů či částí, vědomým páráním, poškozeno odstraňováním našitých štítků či cedulek. Za zboží v původním stavu se považuje zboží, které není vypráno, a nebo čištěno v komerční čistírně.

Zboží musí být vráceno neporušené, v originálním obalu. Po obdržení vráceného zboží, Vám budou vráceny peníze na Váš účet či složenkou. Nejpozději však do 10 pracovních dnů po obdržení, resp. vyzvednutí vráceného zboží.

Prodávající poskytuje záruku 24 měsíců, na vady vyplývající z charakteru zpracování zboží, dále poskytuje pozáruční placený servis týkající se drobných oprav a údržby v rámci možností vzhledem k dostupnosti použitých vzorů a dezénů látek. Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobené nedodržením pokynů k používání a údržbě zboží.

Záruka se nevztahuje na náklady vzniklé nesprávným použitím nebo poškození vzniklé při přepravě zboží.
Platba za zboží, resp. dodávku bude řešena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu. Po předchozí dohodě je možné uhradit částku při převzetí dobírkou. Tuto skutečnost je nutné uvést PŘED započetím prací.

Doprava bude zajištěna balíkovou, doručovací službou České pošty. Cena doručení se bude řídit platným tarifem České pošty dle velikosti a váhy balíku. Při nevyzvednutí balíku v řádné lhůtě stanovené Českou poštou bude opětovné zpoplatnění doručení účtováno odběrateli.

Při jakékoli prezentaci, či vystavování dek a quiltů prošívaných v mojí dílně, uvádějte mé jméno, jako autora prošití.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26.7.2016.